Phần cuối cùng giới thiệu đất nước Mỹ Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ này sẽ cho du khách đi tour du lịch Mỹ biết thêm về chính phủ nơi đây, mời tham khảo.

>>Xem thêm: Chân dung nước Mỹ – Phần 1 : Con người

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ

Chân dung nước Mỹ - Phần 4 : Chính Phủ

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ: Lối sống Mỹ thưở ban đầu khuyến khích dân chủ phát triển. Các cư dân sống ở mảnh đất của rừng và thế giới hoang dã. Họ phải làm việc với nhau để xây dựng nơi ở, cung cấp lương thực và khai hoang làm nông trại và nhà ở. Nhu cầu về sự hợp tác đã làm vững chắc thêm quan niệm cho rằng ở Thế giới Mới, mọi người nên bình đẳng và không ai có đặc quyền đặc lợi. Mong muốn bình đẳng đã tác động đến quan hệ giữa 13 thuộc địa ban đầu với mẫu quốc Anh. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 đã tuyên bố rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền được “Sống, Tự do và Mưu cầu Hạnh phúc”.

Tuyên ngôn Độc lập và sau đó là Hiến pháp đã kết hợp kinh nghiệm thực tiễn thuộc địa của Mỹ và tư tưởng chính trị của những triết gia như John Locke của Anh để xây dựng nên khái niệm về một nền cộng hòa dân chủ. Chính phủ sẽ có được quyền lực từ bản thân người dân và thực thi quyền lực đó thông qua những đại diện được bầu ra. Trong Cuộc chiến tranh Cách mạng, các thuộc địa đã thành lập một Đại hội quốc gia như một mặt trận thống nhất chống lại nƣớc Anh. Theo một thỏa thuận có tên là
Những Điều khoản của Hợp bang, một Đại hội thời hậu chiến được phép giải quyết chỉ những vấn đề mà từng bang không thể giải quyết nổi.

>>Xem thêm: Chân dung nước Mỹ – Phần 2 : Địa lý

HIẾN PHÁP

Chân dung nước Mỹ - Phần 3 : Lịch sử

Chân dung nước Mỹ – Phần 3 : Lịch sử

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ: Các Điều khoản của Hợp bang là một văn kiện quản lý Hoa Kỳ bị thất bại và các bang không hợp tác với nhau như dự kiến. Khi đến thời điểm phải trả lương cho quân đội quốc gia hay nợ chiến tranh cho Pháp, một số bang không chịu đóng góp. Để khắc phục nhược điểm này, Đại hội đã yêu cầu mỗi bang phải cử một đại biểu tham gia một Hội nghị. Cái gọi là Hội nghị Lập hiến được tổ chức ở Philadelphia vào tháng 5/1787 dƣới sự chủ tọa của George Washington. Các đại biểu đạt được sự thỏa hiệp giữa những ngƣời ủng hộ một chính phủ trung ƣơng mạnh và những ngƣời phản đối. Kế hoạch tổng thể cuối cùng, hay còn gọi là Hiến pháp, đã xây dựng nên một hệ thống trong đó một số quyền lực được phân bổ cho chính quyền quốc gia hay liên bang và một số quyền lực khác được dành cho các bang.

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ: Hiến pháp đã phân chính quyền quốc gia thành ba phần, hay ba nhánh: lập pháp (Quốc hội gồm một Hạ viện và một Thượng viện), hành pháp (đứng đầu là tổng thống), và tư pháp (các tòa án liên bang). Với tên gọi là “tam quyền phân lập”, sự phân chia này phân bổ cho mỗi nhánh những nhiệm vụ nhất định và sự độc lập đáng kể đối với những nhánh kia. Sự phân chia này cũng trao cho mỗi nhánh một số quyền hạn đối với những nhánh kia thông qua hệ thống “kiểm soát và cân bằng”. Sau đây là một vài ví dụ về hiệu quả của kiểm soát và cân bằng trên thực tế.

Chân dung nước Mỹ - Phần 4 : Chính Phủ

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ

Chân dung nước Mỹ – Phần 4 : Chính Phủ: Nếu Quốc hội thông qua một dự luật mà tổng thống cho là không phù hợp, ông ta có thể phủ quyết nó. Điều này có nghĩa là dự luật này đã chết trừ phi hai phần ba thành viên của cả Thượng và Hạ viện bỏ phiếu để ban hành nó bất chấp sự phủ quyết của tổng thống. Nếu Quốc hội thông qua và Tổng thống ký vào một bộ luật bị tòa án liên bang phản đối là bất hợp hiến, tòa án cũng có thể vô hiệu hóa luật này. (Tuy nhiên tòa án liên bang không thể đưa ra tƣ vấn hay đóng góp ý kiến về lý thuyết; quyền hạn của họ chỉ giới hạn ở những vụ tranh chấp trên thực tế).

Tổng thống có quyền ký hiệp uớc với các nước khác và bổ nhiệm các chức vụ trong bộ máy liên bang, kể cả chức thẩm phán. Tuy nhiên, Thượng viện phải phê chuẩn tất cả các hiệp ước và các bổ nhiệm trước khi có hiệu lực. Gần đây một số nhà quan sát đã chỉ ra cái mà họ cho là yếu điểm trong hệ thống
chính quyền ba bên: đó là xu hướng thiên quá nhiều về kiểm soát và cân bằng dẫn đến sự trì trệ của chính phủ, hay còn gọi là “sự bế tắc”.

Hãy nhanh tay đăng kí cho mình cùng gia đình một chuyến đi tour du lịch Mỹ tại đây.

Comments

Tư vấn miễn phí + Thông tin tour rẻ nhất: Mrs. Hiền